Nguồn Sưu tầm trên Internet

Từ năm 1988 đến nay, Tổ chức Bảo tồn chim quốc tế đã tiến hành nhiều đợt khảo sát thực địa trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Kết quả đáng kể nhất của các đợt khảo sát này là phát hiện của J.C.Eames và các đồng nghiệp về ba loài chim mới cho khoa học là khướu vằn đầu đen (Actinodura sodangorum), khướu Ngọc Linh (Garrula ngoclinhhensis) và khướu Kon Ka Kinh (Garrulax konkakinhensis).

Việt Nam là một trong các nước có khu hệ chim giàu có nhất ở lục địa Đông Nam Á. Tổng số loài chim ghi nhận được ở Việt Nam dao động từ 828 đến 888 loài, trong đó một số loài đã từng được ghi nhận trước đây nay đã tuyệt chủng và một số loài mới lại được phát hiện bổ sung thêm.

Các nhà nghiên cứu về chim đã phát hiện tại Việt Nam có 72 loài chim hiện đang bị đe dọa, gần bị đe dọa tuyệt chủng ở mức độ toàn cầu, trong đó có 51 loài đã được khẳng định thường xuyên có phân bố với số lượng đáng kể ở ít nhất ở một vùng chim quan trọng của Việt Nam, số còn lại có hiện diện nhưng chưa xác định được có thường xuyên hay không.

Điều này chứng tỏ mặc dù công tác nghiên cứu về chim ở Việt Nam đã tiến hành được hơn một thế kỷ (từ 1870) với bốn giai đoạn nghiên cứu tổng thể lớn về chim, thu được nhiều kết quả, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa biết hết cần được khám phá ở các khu hệ chim của Việt Nam.

Việt Nam đã xác định 63 vùng chim quan trọng với tổng diện tích gần 1.700.000 ha, tương đương với 5% diện tích tự nhiên của cả nước. Các vùng chim quan trọng ở Việt Nam có diện tích từ 2 đến hơn 100.000 ha mỗi vùng, nằm ở 37 trong số 61 tỉnh thành của Việt Nam. Bốn tỉnh có số vùng chim quan trọng nhiều nhất là Đắc Lắc, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Bình chiếm đến 19 vùng chim quan trọng và được chọn là vùng ưu tiên cho các hoạt động bảo tồn.

Trong số này,41 vùng chim quan trọng có hệ sinh thái rừng trên cạn, 8 vùng chim có hệ sinh thái nước ngọt, 14 vùng có đại diện hệ sinh thái biển và các sinh cảnh tự nhiên bao gồm bãi bùn, rừng ngập mặn và trảng cỏ biển. Tất cả các kiểu sinh cảnh rừng chính ở Việt Nam đều được đại diện đầy đủ trong các vùng chim quan trọng này bao gồm rừng thường xanh đất thấp, rừng thường xanh núi cao, rừng bán thường xanh, rừng rụng lá, rừng trên núi đá vôi và rừng lá kim. Ngoài ra, các vùng chim quan trọng này còn có mẫu chuẩn cho kiểu rừng ven sông ít bị tác động nhất ở Việt Nam như dọc sông Kôn ở vùng chim Kon Cha Răng và dọc sông Srepôk ở vùng chim quan trọng Yôk Đôn.

Mỗi kiểu sinh cảnh rừng chính đều có những loài chim đặc trưng cho nó. Ví dụ: Kiểu sinh cảnh rừng thường xanh đất thấp với những loài chim đặc trưng như niệc nâu (Anorrhinus tickelli), Phướn đất (Carprococcyx), Khách đuôi cờ Temnurus emnurus. Kiểu rừng thường xanh trên núi đặc trưng bởi sự có mặt của loài đỗ quyên (Rhododendron sp), Rừng thường xanh trên núi đá vôi có khướu đá mun (Stachyris herbeti), khướu đá hoa (Napothera crispifrons), khướu đá đuôi ngắn (N.brevicaudata).

Toàn bộ các vùng chim quan trọng của Việt Nam được Tổ chức Bảo vệ chim quốc tế xác định nằm trong vùng điểm nóng Indo-Burma, và mới đây, Tổ chức Bảo vệ chim quốc tế và Viện Sinh thái và tài nguyên Sinh vật đã phát hành cuốn sách hướng dẫn các vùng chim quan trọng ở Việt Nam nhằm trình bày số liệu về các khu vực có tầm quan trọng quốc tế với công tác bảo tồn các loài chim và tính đa dạnh sinh học của các nhóm sinh vật khác, xác định những ưu tiên cụ thể cho hoạt động bảo tồn và khuyến khích các cơ quan của chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ hướng tới chúng.

Cuốn sách nêu khái quát hiện trạng môi trường sinh thái, sự hiện diện của các loài chim đặc hữu, loài chim quý hiếm của Việt nam và thế giới, thông báo các cấp độ bị đe doạ của những loài chim ở Việt Nam. Số lượng các loài chim bị đe doạ ở Việt Nam là lớn. Việt Nam có hơn 70 loài chim cần được quan tâm bảo tồn ở mức độ toàn cầu, trong đó có 3 loài bị đe doạ ở mức tối nguy cấp là Choắt lớn mỏ vàng (Tringaguttifer), Cò thìa mặt đen (Platalea minor) và Khướu đầu đen má xám (Garrulax yersini), 12 loài ở mức nguy cấp. Có 83 loài và phân loài cần được quan tâm bảo tồn ở mức quốc gia được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Sách đỏ Việt nam đã đưa vào một số loài phân bố rộng hoặc phổ biến ở các nước khác trên thế giới nhưng đang bị đe doạ ở Việt nam như Cốc đế (Phalacrorax carbo), Ác là (Pica pica).

Tổ chức Bảo vệ các loài chim quốc tế cũng vạch ra những mối đe doạ đối với các giá trị đa dạng sinh học. Đó là việc khai thác quá mức và những hành động gây mất sinh cảnh./.

Chích núi đá vôi (tên khoa học Phylloscopus calciatilis ), mới phát hiện vùng núi đá vôi Việt Nam và Lào. Ảnh: Ulf Johansson.khướu Kon Ka Kinh (Garrulax konkakinhensis)


khướu Ngọc Linh (Garrula ngoclinhhensis)

Violet Cuckoo - Chrysococcyx xanthorhynchus (Viet Nam)


Black-browed Barbet - Megalaima oorti (Viet Nam)

Chimcanhhaiphong.Com™